Grebenaste sklopke

Grebenaste sklopke tipa MN se izrađuju za struje od 10 do 1200 Ampera sa neograničenim brojem kombinacija i vrstama ugradnje.

Za čeonu ugradnju

U tip

Za odvojenu ugradnju

OU tip

U plastičnom kućištu

PK tip

Grebenaste sklopke pružaju različite ugradne mogućnosti, a mogu udovoljiti različitim zahtevima u niskonaposnkom delu transformatorskih stanica, razvodnim tablama, ormarima itd.

I pored malih dimenzija, grebenaste sklopke imaju veliku prekidnu moć, mehaničku i električnu trajnost, izdržljivost na kratkotrajna preopterećenja, a u kombinaciji sa osiguračima i veliku otpornost na dinamičke struje kratkog spoja.

Grebenaste sklopke su konstruisane prema principima i dostignućima na području sklopnih aparata, uz upotrebu najkvalitetnijih izolacionih materijala i delova kontaktnih elemenata.

Osnovni sastavni delovi tipizirani su u serijskoj proizvodnji tako da se može u kratkom vremenu, uz upotrebu standardnih delova, izraditi sklopka za bilo koji program spajanja.

Trebate grebenaste sklopke? Besplatno preuzmite naš Katalog u PDF formatu

Primena

Grebenaste sklopke tipa MN imaju višestruku primenu za sklapanje u glavnim i pomoćnim strujnim krugovima:

  • Kao motorne sklopke mogu pogonski sigurno uklapati, upravljati pokretati trofazne i monofazne motore, a mogu se izvesti i kao preklopka zvezda-trougao, preklopka za reverziranje, preklopka za motore sa više brzina itd.
  • U pomoćnim strujnim krugovima sastavljaju se prema željenom programu sklapanja kao sklopke za komande, signalizacione i merne krugove.
  • Sklopke, preklopke i stepenaste sklopke, npr. za transformatore i aparate za zavarivanje.
  • Grupne sklopke za sklapanje grejača itd.
KATEGORIJE PRIMENA
AC-23 Pokretanje i isključivanje motora ili drugih jako induktivnih potrošača
AC-3 Pokretanje i isključivanje kaveznih motora pri punoj brzini

Grebenaste sklopke tipa MN udovoljavaju propisima prema JUS IEC 947-1/93 and JUS IEC 947-2/94