Brodska svetiljka

Heavy duty Lamp

BS 100

Brodska svetiljka BS 100 je visoko-profesionalna svetiljka livena od legure aluminijuma pod pritiskom i staklenim poklopcem kao zaštitom sijalice.

Predviđena je za upotrebu u teškim uslovima eksploatacije poput rudnika, industrijskih postrojenja, na otvorenim objektima itd.

Izrađuje se sa jednom ili dve vodo-nepropusne uvodnice. Zadovoljava nivo zaštite IP65. Predviđena je za upotrebu sa sijalicama snage do 100W.
Izliveno telo svetiljke se, u završnoj fazi izrade, plastificira u više boja.

Tehnički crteži

Za uvećanje, kliknite na crtež