Prekidač za cirkularnu pumpu

Karakteristike:
  • 2(1)A, 250V AC, T85
  • Otpor kontakata: max 10mOhm
  • Dielektrična čvrstoća: 1,5kV
  • Otpor izolacije: min 100MOhm
  • Posrebreni kontakti
  • Kategorija samogasivosti: V0 po UL94
  • Odgovara standardu JUS IEC 61 058-1