Kompaktne sklopke

Kompaktne sklopke – KS prekidači se izrađuju za struje od 80-630 Ampera kao tropolni aparati sa dvostrukim prekidanjem po polu i ručnim pogonom.

Pored klasičnog izvođenja moguća je i varijanta sa produženim pogonom.

Dimenzije

Dimenzije (mm) A L H X Y M C D B h r w S E
KS1 80A 135 140 116 120 65 M8 38 36 85 67 57 17 M5 140
KS1 100A 135 140 116 120 65 M8 38 36 85 67 57 17 M5 140
KS1 125A 135 140 116 120 65 M8 38 36 85 67 57 17 M5 140
KS2 160A 160 180 126 160 80 M10 43 50 100 76 60 18 M5 177
KS2 200A 160 180 126 160 80 M10 43 50 100 76 60 18 M5 177
KS2 250A 160 180 126 160 80 M10 43 50 100 76 60 18 M5 177
KS3 315A 234 230 160 210 130 M12 52 65 160 108 84 29 M6 202
KS3 400A 234 230 160 210 130 M12 52 65 160 108 84 29 M6 202
KS3 630A 234 230 160 210 130 M12 52 65 160 108 84 29 M6 202