Oprema za samonoseće kablovske snopove

Noseća stezaljka i univerzalna konzola

Stezaljka se primenjuje za noseće prihvatanje samonosećeg kablovskog snopa preko nosećeg provodnika. Otporna je na atmosferske uticaje jer je izrađena od materijala velike mehaničke čvrstoće. Konzola služi za prihvatanje samonosećeg kablovskog snopa preko zatezne ili noseće stezaljke. Poseduje izuzetnu mehaničku čvrstoću i izrađena je od legure aluminijuma. Konstruisana je tako da omogućava laku, brzu i pouzdanu montažu.

Izolovna vodo-zaptivna stezaljka

Koristi se za priključak otcepnog voda za kućni priključak na samonosivom kablovskom snopu. Urađen je od veštačkih materijala velike čvrstoće. U unutrašnjosti stezaljke nalazi se gumeni umetak čiji je zadatak da spreči pojavu elektrolitičke korozije.

Stezaljka za zatezno prihvatanje samonosećeg kablovskog snopa

Ima funkciju da prihvati snop na betonskim ili drvenim stubovima. Napravljen aj eod legure aluminijuma, a izolacioni umetak od poliamida, što joj garantuje otpornost na sve atmosferske uticaje. Njena konstrukcija brzu, laku i pouzdanu montažu u svim vremenskim uslovima.

Zatezna stezaljka za priključni samonoseći kablovski snop

Zatezna stezaljka 4 X 16mm2 i 4 X 25mm2 nalazi primenu kod kućnih priključaka izvedenih samonosećim kablovskim snopom. Stezaljka je izrađena od visokokvalitetnih materijala, velike mehaničke čvrstoće i otpornosti na atmosferse uticaje.