Livenje aluminijuma

Livenje aluminijuma pod pritiskom do 900 tona

Kućište LED reflektora

Višenamensko kućište LED lampiona

Deo ručice za vrata

Made for German supercar

Prirubnica

Pozicije prema specifikaciji kupca

Deo dalekovodnog izolatora

Delovi izolatora za visokonaponske dalekovode