ELTEX d.o.o.
Tel/Fax: +381 (0)37 3653 008

Za ugradnju (U)

Grebanaste sklopke tipa MN10, MN16, MN25, MN40 i MN63 konstruisane su prema principima i dostignućima na području sklopnih aparata, uz upotrebu najkvalitetnijih izolacionih materijala i delova kontaktnih elemenata.

Osnovni sastavni delovi tipizirani su u serijskoj proizvodnji, tako da se može u kratkom vremenu, uz upotrebu standardnih delova, izraditi sklopka za razne programe spajanja.

Sklopke pružaju različite ugradne mogućnosti, a mogu udovoljiti različitim zahtevima u niskonaponskom delu transformatorskih stanica, razvodnim tablama, ormarima itd.

I pored malih dimenzija, sklopke imaju veliku prekidnu moć, mehaničku i električnu trajnost, izdržljivost na kratkotrajna preopterećenja, a u kombinaciji sa osiguračima i veliku otpornost na dinamičke struje kratkog spoja.

Tip A B C D E F G H I J K M N
MN10 36 48 10 15 5.5 8.8 5 - 10 5 4 - -
MN16 46 64 11 18 5.5 13.5 6 - 13.5 6 6 - -
MN25 46 64 11 18 5.5 13.5 6 - 13.5 6 6 - -
MN40 73 91 15.5 28 7.5 17.5 8 - 18.4 8.5 8 - -
MN63 73 91 15.5 28 7.5 17.5 8 - 18.4 8.5 8 - -
MN100 102 130 19 30 9.7 19 8.8 - 30 17 10 - -
MN200 102 130 19 30 9.7 19 8.8 145 30 17 10 10.5 20
MN400 102 130 19 30 9.7 19 8.8 170 30 17 10 13.5 45

Broj elemenata L/mm

Tip 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
MN10 28.8 38.8 48.8 58.8 68.8 78.8 88.8 98.8 108.8 118.8 128.8 138.8
MN16 32 52.5 66 79.5 93 106.5 120 133.5 147 160.5 174 187.5
MN25 32 52.5 66 79.5 93 106.5 120 133.5 147 160.5 174 187.5
MN40 52.4 70.8 89.2 107.6 126 144.4 162.8 181.2 199.6 218 236.4 254.8
MN63 52.4 70.8 89.2 107.6 126 144.4 162.8 181.2 199.6 218 236.4 254.8
MN100 74.8 104.8 134.8 164.8 194.8 224.8 - - - - - -
MN200 74.8 104.8 134.8 164.8 194.8 224.8 - - - - - -
MN400 - 104.8 - 164.8 - 224.8 - - - - - -
Grebenaste sklopke tipa MN imaju višestruku primenu za sklapanje u glavnim i pomoćnim strujnim krugovima:

  • kao motorne sklopke mogu pogonski sigurno uklapati, upravljati i pokretati trofazne i jednofazne motore, a mogu se izvesti i kao: preklpka zvezda-trougao, preklopka za reverziranje, preklopka za motore sa više brzina itd;
  • u pomoćnim strujnim krugovima sastavljaju se prema željenom programu sklapanja kao sklopke za komande, signalizacione i merne krugove;
  • sklopke, preklopke i stepenaste sklopke, npr. za transformatore i aparate za zavarivanje;
  • grupne sklopke za sklapanje grejača itd.
Kategorija Primena
AC-20 Spajanje i rastavljanje neopterećenih kola
AC-21 Uključivanje i prekidanje aktivinih potrošača, uključujući i umerena preopterećenja
AC-22 Uključivanje i prekidanje kombinovanih, aktivnih i induktivnih potrošača, uključujući i umerena preopterećenja
AC-2 Pokretanje klizno kolutnih motora
AC-23 Pokretanje i isključivanje motora ili drugih jako induktivnih potrošača
AC-3 Pokretanje i isključivanje kaveznih motora pri punoj brzini
AC-4 Pokretanje kaveznih motora, intermitiran pogon, reverziranje
AC-11 Upravljanje elktromagnetnih pogona ( sklopnika, ventila i sl.)
Grebenaste sklopke tipa MN10, MN16, MN25, MN40, MN63 udovoljavaju propisima prema JUS IEC 947-1/93 i JUS IEC 947-2/94
Tekst